Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Artykuły

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Efektywność energetyczna w przemyśle – dlaczego warto działać?

efektywnosc energetyczna w przemyslePotencjał efektywności

Efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia Europejska (a tym samym Polska), wynikających z rosnącego uzależnienia od importu energii, ograniczonych zasobów energetycznych, a także konieczności ograniczania zmian klimatu. Według IEA (International Energy Agency) potencjał poprawy efektywności energetycznej w przemyśle szacowany jest na poziomie 18-26%.

Więcej…

Procesy energetyczne pod kontrolą – kontrola procesów energetycznych w przedsiębiorstwie

procesy energetyczneDziś już nikt nie ośmieliłby się dyskutować z tezą, że procesy energetyczne w przedsiębiorstwach powinny podlegać kontroli. Kwestią otwartą pozostaje natomiast dobór odpowiednich narzędzi do jej przeprowadzenia oraz sposób realizacji.

Więcej…

Wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna 
jako wstęp do optymalizacji systemów ciepłowniczych

optymalizacja systemow cieplowniczychWstęp

Jednym z najważniejszych elementów polityki energetycznej w zakresie produkcji i dostaw ciepła, realizowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym, jest rozwój scentralizowanych systemów ciepłowniczych opartych na źródłach kogeneracyjnych. Systemy te pozwalają na dostarczanie ciepła w sposób bardziej efektywny i ekologiczny niż kotłownie indywidualne. Przyczyniają się również do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze, który obejmują zasięgiem swojego oddziaływania.

Więcej…

Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty

przetarg-biale-certyfikatyNiniejszy artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzony Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. [1] system świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, jest skutecznym mechanizmem stymulującym działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Postawione cele przed systemem białych certyfikatów są ambitne – do 2016 r. mają wygenerować 2,2 Mtoe oszczędności energii.

Więcej…

Strona 1 z 6

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.