Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Artykuły Wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna 
jako wstęp do optymalizacji systemów ciepłowniczych

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna 
jako wstęp do optymalizacji systemów ciepłowniczych

Spis treści
Wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna 
jako wstęp do optymalizacji systemów ciepłowniczych
RAZEM CZY OSOBNO
CO ANALIZOWAĆ I OPTYMALIZOWAĆ
ANALIZA RYNKU CIEPŁA
ANALIZA ŹRÓDEŁ
ANALIZA EKONOMICZNA
PODSUMOWANIE
Wszystkie strony

optymalizacja systemow cieplowniczychWstęp

Jednym z najważniejszych elementów polityki energetycznej w zakresie produkcji i dostaw ciepła, realizowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym, jest rozwój scentralizowanych systemów ciepłowniczych opartych na źródłach kogeneracyjnych. Systemy te pozwalają na dostarczanie ciepła w sposób bardziej efektywny i ekologiczny niż kotłownie indywidualne. Przyczyniają się również do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze, który obejmują zasięgiem swojego oddziaływania.


Obecny udział ciepła systemowego w krajowym systemie produkcji i dostaw ciepła klasyfikuje Polskę w czołówce europejskiej, jednak potencjał wykorzystania centralnych systemów ciepłowniczych wciąż jest duży. Z uwagi na wymogi unijnego i krajowego prawa w zakresie ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, w polskim ciepłownictwie konieczne są inwestycje zarówno po stronie odbiorców, jak i wytwórców oraz dystrybutorów.
Aby maksymalnie wykorzystywać potencjał zawarty w już istniejących scentralizowanych systemach ciepłowniczych, należy świadomie planować inwestycje i modernizacje, które pozwolą zmniejszać koszty ich funkcjonowania, ale przede wszystkim zapewnią odbiorcom bezpieczeństwo dostaw ciepła.Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.