Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Artykuły Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa

Spis treści
Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
ETAP I. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE)
ETAP II. SYSTEM KONTROLI EKSPLOATACJI TKE®
ETAP III. ZMIANY W LINIACH TECHNOLOGICZNYCH, UKŁADACH POMOCNICZYCH – AUDYT ENERGETYCZNY WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY
PODSUMOWANIE
Wszystkie strony

System Zarządzania Energią (SZE), zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 50001, dotyczy wszelkiego typu organizacji, niezależnie od rodzaju działalności lub wielkości, jednak szczególnie polecany jest przedsiębiorstwom sektora wytwórczego oraz zakładom przemysłowym, które zużywają znaczące ilości energii.

W artykule przedstawiono ścieżkę wdrażania takiego systemu oraz informacje i sposoby postępowania mające na celu obniżenie energochłonności i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

GDZIE TKWI POTENCJAŁ?

Z doświadczeń Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) [6] wynika, że szacunkowy potencjał uzyskania efektów z podjęcia działań proefektywnościowych w przedsiębiorstwie można przedstawić w następujący sposób:
Etap I – opracowanie, wdrożenie lub usprawnienie systemu zarządzania energią oraz wzmocnienie procesu kontroli operacji technologicznych;
Etap II – zastosowanie dodatkowego opomiarowania i wdrożenie systemów kontroli eksploatacji;
Etap III – zmiany na liniach technologicznych i w układach pomocniczych.

Tamaka-rys1

Rys. 1. Szacunkowy potencjał uzyskania efektów w przedsiębiorstwie

Tak określony potencjał możliwych do uzyskania efektów na poszczególnych etapach został oszacowany przez KAPE w 2000 r.
Z przeprowadzonych przez Energopomiar audytów wynika, że poprzez wdrożenie systemów kontroli eksploatacji oraz wprowadzenie zmian w procesach i na liniach technologicznych w poszczególnych obszarach można uzyskiwać nawet lepsze efekty niż wstępnie zakładano.
Poniżej szczegółowo opisano każdy z etapów obniżania energochłonności przedsiębiorstwa oraz działania, dzięki którym łatwiej będzie obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.