Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Artykuły Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa - ETAP II. SYSTEM KONTROLI EKSPLOATACJI TKE®

Piątek, 25 Maj 2018

Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa - ETAP II. SYSTEM KONTROLI EKSPLOATACJI TKE®

Spis treści
Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
ETAP I. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE)
ETAP II. SYSTEM KONTROLI EKSPLOATACJI TKE®
ETAP III. ZMIANY W LINIACH TECHNOLOGICZNYCH, UKŁADACH POMOCNICZYCH – AUDYT ENERGETYCZNY WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY
PODSUMOWANIE
Wszystkie strony

Etap II. System kontroli eksploatacji TKE®

„W określonych odstępach czasu, organizacja powinna monitorować, mierzyć i rejestrować znaczące zużycie energii wraz z towarzyszącymi temu czynnikami energetycznymi."

W tym krótkim zdaniu, stanowiącym cytat z normy PN-EN ISO 50001, zawiera się wszystko, co można powiedzieć w tym temacie. Każde przedsiębiorstwo, które ma wprowadzony SZE bądź zamierza go wprowadzić, powinno na bieżąco monitorować i zapisywać zużycie energii i innych mediów mających wpływ na zmniejszanie efektywności zakładu. Bieżący monitoring pozwala także na szybkie wykrycie ewentualnych odstępstw i reakcję na zaistniałą sytuację. System taki stanowi także wsparcie dla odpowiednich służb zakładów przemysłowych zarówno w ocenie eksploatacji i stanu technicznego poszczególnych urządzeń, jak i raportowaniu wskaźników oraz porządkowaniu ich w obrębie analizowanego podmiotu. System TKE® można zarekomendować jako element zarządzania energią.
Dotychczas system ten wdrażany był głównie na obiektach energetyki zawodowej, jednak metodyka, na której bazuje, znajduje zastosowanie również w zakładach przemysłowych (huty, kopalnie, przemysł chemiczny, petrochemiczny, przerobu odpadów, drukarski, spożywczy, maszynowy itp.).
Najważniejsze funkcje realizowane przez główne moduły systemu TKE® na elektrowniach to:

 • wyznaczanie wskaźników charakteryzujących pracę turbozespołu, kotła i całej elektrowni;
 • wyznaczanie zużycia paliw przez poszczególne bloki i całą elektrownię;
 • rozdział węgla zmierzonego dla całej elektrowni metodami bezpośrednimi na poszczególne bloki;
 • podział zużycia paliw na produkcję energii elektrycznej i produkcję ciepła;
 • identyfikowanie czynników wpływających na pogorszenie się pracy bloku i przeliczenie wpływu tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;
 • indywidualna ocena pracy poszczególnych urządzeń oraz wpływu ich stanu technicznego na ekonomię pracy elektrowni.

Wiedzę o obecnym stanie obiektu, zdobywaną przy gruntownym sprawdzeniu opomiarowania obiektu, na podstawie której prowadzone jest raportowanie, przekłada się w kolejnym etapie na wskaźniki charakterystyczne, które następnie odnoszone są do wielkości referencyjnych lub najlepszych dostępnych technik.
Właściwie przygotowane systemy bilansowania, zarządzania i kontroli eksploatacji budowane są w taki sposób, aby uwzględniać zmieniające się potrzeby odpowiednich służb zakładu (kwestie raportowania i funkcjonalności). Przy budowie tego typu systemów ważne jest, aby opierały się one na bazie dostępnych układów pomiarowych i angażowały równocześnie jak najmniej czasu obsługi na zasilanie w dane, które muszą zostać wpisane ręcznie (dane np. w zakresie wartości opałowych paliw), czy inne sygnały, których wprowadzanie do bazy jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Standardowy System TKE® może być rozbudowany o następujące moduły ułatwiające nadzór nad SZE:

 • moduł statystyczny,
 • moduł metrologiczny (nadzoru nad aparaturą),
 • moduły ochrony środowiska,
 • moduł analiz benchmarkingowych (w skali jednej jednostki oraz grupy energetycznej),
 • moduł analiz rynkowych,
 • moduł predykcyjny – prognostyczny (prognozowania pracy),
 • moduł ERO (ekonomicznego rozdziału obciążeń),
 • moduł analiz niepewności.

 Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.