Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Artykuły Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa - PODSUMOWANIE

Piątek, 25 Maj 2018

Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa - PODSUMOWANIE

Spis treści
Zarządzanie energią – praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
ETAP I. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE)
ETAP II. SYSTEM KONTROLI EKSPLOATACJI TKE®
ETAP III. ZMIANY W LINIACH TECHNOLOGICZNYCH, UKŁADACH POMOCNICZYCH – AUDYT ENERGETYCZNY WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY
PODSUMOWANIE
Wszystkie strony

Podsumowanie

Określenie rzeczywistego poziomu strat na obiekcie jest sprawą trudną i wymagającą użycia specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych metod pomiarowych, jednak daje najlepszy efekt energetyczny. Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, na który składają się:

  • kompleksowe audyty energetyczne całych przedsiębiorstw, linii technologicznych, procesów oraz budynków;
  • zaawansowane systemy informatyczne na bieżąco monitorujące zużycie energii, takie jak TKE®;
  • znaczne zaangażowanie pracowników i zachęty do oszczędzania poprzez wprowadzanie odpowiednich systemów motywacyjnych;
  • ciągłe doskonalenie,

pozwala uzyskać najlepszy efekt ekonomiczny, przekładający się na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Literatura

[1] PN-EN ISO 50001: System zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania, 2012.
[2] Implementation Guide. I.S. EN 16001:2009: Energy management systems – requirements with guidance for use, Sustainable Energy Ireland, November 2009, [dostęp: 14.03.2013, http://www.seai.ie/Your_Business/Energy_Agreements/IS393_Energy_Management_System/EN16001_Implementation_guide.pdf].
[3] Penar J., Słupik T.: Audyt energetyczny jako element wspierający efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii, „Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2010, nr 4.
[4] Cholewa R.: Techniczna kontrola eksploatacji on-line. Systemy bilansowania i nadzoru eksploatacji metodą TKE, „Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2011, nr 6.
[5] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. Nr 94, poz. 551.
[6] Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym. Planowanie inwestycji modernizacyjnych, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., grudzień 2000, [dostęp: 14.03.2013, http://www.kape.gov.pl/PL/Programy/Programy_UniiEuropejskiej/SAVE/aP_ESAS/a2.pdf].

Autor:

Anna Tamaka
„ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

 

 Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.