Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Bazawiedzy Sekcja Autorzy artykułów

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Autorzy artykułów - Białe certyfikaty - Efektywność energetyczna

Szymon Pająk

Szymon Pająk

Główny specjalista ds. badań turbin i obiegów cieplnych
Dział Turbinowym Zakładu Techniki Cieplnej.
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Koordynuje prace – zarówno w kraju, jak i zagranicą – w zakresie pomiarów eksploatacyjnych i gwarancyjnych oraz testów odbiorowych bloków energetycznych, turbozespołów i silników gazowych, równocześnie biorąc czynny udział w ich realizacji. Do ważniejszych zadań w ostatnim latach zaliczyć należy pełnienie funkcji koordynatora pomiarów gwarancyjnych bloku o mocy 858 MW w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, a także koordynację projektu „Program poprawy efektywności inwestycyjnej i operacyjnej konurbacji śląsko-dąbrowskiej i współpracujących jednostek wytwórczych”, realizowanego dla TAURON Polska Energia SA. Bierze udział w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Niezależnego Doradcy Bankowego.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność: Maszyny Przepływowe i Napędy Strumieniowe.

Autor referatów i publikacji poświęconych procesom cieplnym, eksploatacji turbozespołów, pomiarom gwarancyjnym i testom odbiorowym oraz kogeneracji wysokosprawnej.

Tomasz Słupik

Tomasz Słupik

Kierownik Działu Turbinowego
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Od roku 2002 związany z Zakładami Pomiarowo - Badawczymi Energetyki ,,ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z Gliwic. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu Turbinowego. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu badań i analiz obiegów cieplnych oraz układów pompowych na obiektach przemysłowych. Wiele prac, w których brał udział miała charakter prac audytorskich, których głównym celem było obniżenie energochłonności procesów. Uczestniczył w wielu pracach mających na celu sprawdzenie wielkości gwarantowanych przez dostawców urządzeń (testy odbiorowe i pomiary gwarancyjne), jak również w tematach mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów ruchowych w zakresie instalacji energetycznych. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autor szeregu referatów i artykułów na temat audytów i efektywności energetycznej oraz eksploatacji urządzeń pomocniczych bloków energetycznych.

Więcej…

Robert Cholewa

dr inż. Robert Cholewa

Specjalista ds. badań turbin i obiegów cieplnych
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (paca doktorska dotyczyła zastosowania nowoczesnych narzędzi numerycznych do analizy procesów cieplnych i mechaniki płynów). Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Od 2004 r. pracuje w Zakładach Pomiarowo – Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Koordynator prac od strony merytorycznej. Wiodący autor algorytmów obliczeniowych systemów bilansowania dla elektrowni i elektrociepłowni (m.in.: TKE – Techniczna Kontrola Eksploatacji, SOPES - system optymalizacji pracy elektrociepłowni i sieci cieplnej).
Brał udział w pracach z zakresu audytu energetycznego prowadzonych w PKN ORLEN S. A. i KGHM Polska Miedź S.A. Współautor prac mających na celu wyznaczenie efektu ekologicznego modernizacji chłodni kominowych, sieci cieplnych, akumulatora ciepła, prac modernizacyjnych turbin itp.
Bierze udział w badaniach cieplnych turbozespołów i bloków. Autor programów obliczeniowych. W obszarze jego działalności zawodowej znajdują się również takie zagadnienia jak analiza niepewności pomiarowych, wyznaczanie współczynników korekcyjnych na podstawie pomiarów cieplnych turbin, wyznaczanie współczynników zmiany mocy elektrycznej przy pracy w skojarzeniu dla turbozespołów, obliczenia przepływów i in.

Anna Tamaka

Anna Tamaka

Specjalista ds. badań i pomiarów urządzeń pomocniczych bloków
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Pracuje jako specjalista ds. badań i pomiarów urządzeń pomocniczych bloków w Dziale Turbinowym Zakładu Techniki Cieplnej ENERGOPOMIARU. Współautorka prac realizowanych pod kątem wyznaczania kosztów strat rozruchowych dla JWCD (jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych). Realizuje prace z zakresu audytów energetycznych budynków, pomiarów kamerą termowizyjną oraz audytów wraz z pomiarami oświetlenia na obiektach przemysłowych. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania energią według PN-EN ISO 50001 (Energy Manager). Posiada uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne „E”, nr G-2/E/034/1224/2007. Grupa G-2; świadectwo kwalifikacyjne „E”, nr G-3/E/034/3073/2007. Grupa G-3; świadectwo kwalifikacyjne „E”, nr 0310/08.

 Mgr inż. energetyki, absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Piotr Plis

dr inż. Piotr Plis

 Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Od 2009 r. pracuje w Zakładach Pomiarowo – Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Pełni funkcję Kierownika Działu Analiz Gospodarki Energetycznej. Specjalizuje się w wykonywaniu analiz i ekspertyz związanych z gospodarką energetyczną, procesami technologicznymi, stanem technicznym i warunkami pracy urządzeń, a także metodyk i instrukcji m.in.: w zakresie uzyskiwania świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Posiada tytuł doktora. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Inżynieria i ochrona środowiska, specjalność: „Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji”.

Mateusz Kasprzyk

Mateusz Kasprzyk

Specjalista ds. badań i pomiarów układów pomocniczych bloku energetycznego
Zakład Techniki  Cieplnej
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Specjalista ds. badań i pomiarów układów pomocniczych bloku energetycznego w Dziale Turbinowym Zakładu Techniki Cieplnej. W Zakładach Pomiarowo – Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. pracuje od 2005 r.

Realizował prace pomiarowe i badania układów pompowych, sprężarkowych, chłodzenia w: El. Opole, El. Rybnik, El. Siersza, El. Jaworzno, El. Bełchatów, El. Łaziska, El. Turów, El. Adamów, PKN ORLEN, El. Kozienice, EC Kraków, EC Miechowice, KGHM Polska Miedź, ZGH Bolesław.

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

mateusz ksiadz

Mateusz Ksiądz

Młodszy specjalista ds. obiegów cieplnych
Zakład Techniki Cieplnej
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Młodszy specjalista ds. obiegów cieplnych w Dziale Turbinowym Zakładu Techniki Cieplnej. W Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. pracuje od 2013 r.

Wykonuje prace pomiarowe oraz bilanse obiegów cieplnych, bierze udział w realizacji prac audytorskich z zakresu audytu energetycznego przedsiębiorstw oraz audytu efektywności energetycznej na obiektach energetyki zawodowej oraz w przemyśle m.in. EDF Polska S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., GRUPA Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., MPWiK Warszawa S.A., Synthos Dwory 7 – Oświęcim.

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Śląskiej oraz Elektrotechnika na Politechnice Częstochowskiej.

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.