Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Oferta Badania i pomiary urządzeń energetycznych

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Badania i pomiary urządzeń energetycznych

Zakład Techniki Cieplnej Energopomiaru wykonuje badania i pomiary, jak również przygotowuje opinie związane z aktualnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie bloków energetycznych oraz poszczególnych urządzeń bloku: kotłów, turbin, pomp, układów chłodzenia oraz urządzeń i instalacji pomocniczych. Opiniujemy założenia i projekty modernizacyjne oraz inwestycyjne.

Kompleksowa oferta usług pomiarowych pozwala na wykonywanie pełnych, rzetelnych i zgodnych z najlepszymi praktykami inżynierskimi audytów efektywności energetycznej.

Zakład Techniki Cieplnej wykonuje m.in.:

  • Badania i pomiary gwarancyjne.
  • Badania i pomiary przed- i pomodernizacyjne.
  • Badania i pomiary przed- i poremontowe.
  • Badania i pomiary eksploatacyjne (kontrolne, diagnostyczne).
  • Badania i pomiary optymalizacyjne urządzeń energetycznych.
  • Pomiary specjalne z wykorzystaniem metod znacznikowych (m.in. migracji kulek w układach ciągłego czyszczenia skraplacza, pomiarów przepływów w kanałach zamkniętych i otwartych, w tym przepływów ścieków w kanałach i oczyszczalniach).
  • Wyznaczanie strat rozruchowych bloków energetycznych.
  • Testy odbiorowe przed przekazaniem obiektów do eksploatacji.
  • Badania stanu dynamicznego wirnikowych urządzeń energetycznych.

Jako niezależny podmiot wykonujemy na potrzeby PSE OPERATOR SA oraz URE próby oraz opinie niezbędne do podjęcia działań związanych z realizacjami umów na dostawę energii elektrycznej lub wnioskami koncesyjnymi, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Badania i pomiary urządzeń energetycznych prowadzimy według norm polskich, europejskich lub amerykańskich - w zależności od uzgodnień z klientem. Przy realizacji każdej pracy analizowane są możliwości i uwarunkowania techniczne na obiekcie, tak by spełnić wymagania przewidziane ustawami i rozporządzeniami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług działów Zakładu Techniki Cieplnej:

Dział KotłowyDział Turbinowy Dział Analiz Gospodarki EnergetycznejDział Automatyki i PomiarówLaboratorium MetrologiczneZapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.