Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie

Piątek, 25 Maj 2018

Energopożyczka dla oszczędnych

energopozyczka dla oszczednych bialecertyfikatyW czerwcu 2010 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., instytucja finansowa świadcząca usługi i pomoc finansową dla przedsiębiorców, między innymi w formie pożyczek, gwarancji lub podwyższenia kapitału, utworzyła fundusz pożyczkowy „Energopożyczka dla oszczędnych" przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Więcej…

Realizacja przedsięwzięć w formule ESCO

ESCO" oznacza: Energy Saving Company lub Energy Service Company.

Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią (usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - użytkowników energii) w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają gwarancji uzyskania oszczędności. W zakres usług ESCO mogą wchodzić nie tylko przedsięwzięcia zwiększające efektywność wykorzystania energii, ale również konserwacja i naprawa urządzeń, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, nowe technologie, alternatywne wytwarzanie energii elektrycznej, jeżeli tylko zapłata za te usługi pochodzi z osiągniętych oszczędności.

Więcej…

Strona 2 z 2

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.