Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Efektywne Wykorzystanie Energii Część 1 i 2

Piątek, 25 Maj 2018

Efektywne Wykorzystanie Energii Część 1 i 2

efektywne wykorzystanie energii bialcertyfikatyCelem Programu Priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii” (EWE) Część 1) i 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie działań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej.

Program jest realizowany w formie dwóch niezależnych od siebie części:

 • Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach
 • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw

 

1 Część Programu Priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii” to:

Dotacje na audyty energetyczne i elektroenergetyczne

W ramach Części 1) Programu Priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii”, tj. Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, dofinansowanie może być udzielone na audyt, który nie został zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Budżet działania wynosi 36 mln zł. Program wdrażany jest w okresie: 1.01.2011 r. - 31.12.2016 r., co oznacza, że środki NFOŚiGW mogą być przeznaczone na koszty kwalifikowane poniesione w tym właśnie okresie. Forma dofinansowania to dotacja. 
Działania objęte programem:

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach (przedsiębiorstwach), w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok:

 • audyty energetyczne procesów technologicznych,
 • audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
 • audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Zakres audytu energetycznego/elektroenergetycznego powinien byc zgodny z Wytycznymi NFOŚiGW - pdfDo pobrania.

 

2 Część Programu Priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii” to:

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Pożyczkami objęte mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne rekomendowane w przeprowadzonym przez wnioskodawcę audycie, wskazujące na możliwość oszczędności w zużyciu energii. Audyt będący podstawą działań inwestycyjnych może być zrealizowany poza Częścią 1) Programu EWE, powinien jednak spełniać określone warunki progowe.

Okres wdrażania Części 2) Programu zakończy się 31 grudnia 2016 r. Budżet działania wynosi 727 mln zł.

Dofinansowanie może być udzielane w formie pożyczek pokrywających do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w wysokości od 3,5 do 90 mln zł. Wysokość oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M - 100 pkt. bazowych, lecz nie mniej niż 3,5%. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 5 mln zł. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki. Pożyczka nie ulega umorzeniu.

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsiewzięć mających na celu oszczędzanie energii, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, wynosiła 20 000 MWh/rok.

Działania inwestycyjne objęte programem:

Przedsięwzięcia w zakresie inwestycji, modernizacji i ulepszeń wprowadzających do zakładu nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w szczególności:

1) wdrażanie systemów zarządzania energia i jej jakością (instalowanie analizatorów parametrów sieci) oraz wdrażanie systemów Smart Grid dla zarzadzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw,

2) racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez:

 • a) energooszczędne systemy napędowe;
 • b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu;
 • c) energooszczędne silniki;
 • d) falowniki do pomp i wentylatorów;
 • e) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania;
 • f) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej;
 • g) energooszczędne systemy oświetleniowe;
 • h) prostowniki napędów sieciowych;
 • i) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych.

3) racjonalizacja zużycia energii cieplnej i gazu poprzez:

 • a) izolacje i odwadnianie systemów parowych;
 • b) systemy geotermalne, małe turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła;
 • c) termomodernizacja budynków;
 • d) rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń;
 • e) decentralizacja rozległych sieci grzewczych;
 • f) wykorzystanie energii odpadowej;
 • g) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii.

4) modernizacja procesów przemysłowych.

 

Do pobrania: pdfAktualny Program Priorytetowy Efektywne Wykorzystanie Energii (uwzględnia obie części programu)

Szczegóły na stronie NFOŚiGW

Kontakt ws. planowania i realizacji audytów efektywności energetycznej oraz opracowania wniosku o dofinansowanie audytów i inwestycji proefektywnościowych:

 • Tomasz Słupik - Zakład Techniki Cieplnej, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., tel. 32 237 63 30, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Roman Kołodziej - Zakład Techniki Cieplnej, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., tel. 32 237 63 34, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.