Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie PolSEFF – Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

Piątek, 25 Maj 2018

PolSEFF – Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

polseff bialecertyfikatyPolSEFF, czyli Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (Polish Sustainable Energy Financing Facility), jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w ramach PolSEFF udostępnił środki w wysokości 150 milionów euro. Fundusze te są dystrybuowane przez lokalne banki i spółki leasingowe biorące udział w programie. Obecnie bankami pośredniczącymi są: Bank Millennium, Millenium Leasing, Bank BGŻ, BNP Paribas Bank Polska SA, BZ WBK Finanse & Leasing.
Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro, a w przypadku inwestycji bazujących na urządzeniach z listy LEME – do 250000 euro.

Dodatkowo PolSEFF jest wspierany przez Unię Europejską w formie funduszu o wysokości 28 milionów euro przeznaczonych na:

 • bezpłatne doradztwo techniczne – PolSEFF oferuje przedsiębiorcom bezpłatne doradztwo w wyborze inwestycji, tj. pomoc zespołu wykwalifikowanych inżynierów i ekspertów ds. finansów, którzy odbywają wizyty w miejscu inwestycji, dokonują oceny potencjalnych oszczędności zużycia energii (w razie potrzeby poprzez przeprowadzenie analiz zużycia energii), pomagają przedsiębiorcom zidentyfikować źródła strat energii i opracować plan biznesowy;
 • premii inwestycyjnych – aby zachęcić przedsiębiorców do udziału w programie, a także pomóc małym i średnim przedsiębiorcom, Unia Europejska oferuje premię w wysokości 10%, a przy spełnieniu określonych warunków nawet 15% kwoty finansowania uzyskanego w ramach kredytu bądź leasingu. Premie inwestycyjne są wypłacane przez bank finansujący po zakończeniu inwestycji i pozytywnej wersyfikacji.


Typy inwestycji realizowanych w ramach programu PolSEFF

1) Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME (finansowanie nie może przekroczyć 250 tys. euro; kredyt lub leasing).
Premia inwestycyjna:

 • 10% finansowania uzyskanego w ramach PolSEFF, przy czym finansowanie może obejmować zakup urządzenia i koszty instalacji.

LEME to Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń, których wybór oznacza dla inwestora automatyczną kwalifikację przedsięwzięcia do sfinansowania w ramach programu PolSEFF. Zakup jakiegokolwiek urządzenia znajdującego się na liście automatycznie uprawnia do uzyskania 10% premii. Zasada ta dotyczy projektów o maksymalnym finansowaniu nie przekraczającym 250 000 euro. Według stanu na dzień 15.05.2012 r. na liście znajdowało się 4298 urządzeń.
Każdy przedsiębiorca, zarówno producent, jak i inwestor, może zgłosić urządzenie lub materiał do umieszczenia go na liście LEME w dostępnych kategoriach technologicznych.

Kategorie urządzeń: http://www.polseff.org/media/drzewo%20kategorie%20LEME%20PL.pdf
Ulotka na temat LEME: http://www.polseff.org/media/ulotka%20lista%20LEME.pdf

2) Przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20% oszczędności energii – bardziej złożone niż bezpośredni zakup jednej lub dwóch pozycji z Listy LEME (finansowanie nie może przekraczać 1 mln euro; kredyt lub leasing).

Przykładowe inwestycje:

 • lokalne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji,
 • poprawa stanu technicznego i/lub wymiana kotłów,
 • poprawa stanu technicznego systemów dystrybucji pary wodnej, odwadniaczy itp.,
 • poprawa stanu technicznego systemów dystrybucji sprężonego powietrza i energii elektrycznej,
 • odzysk ciepła i pary wodnej,
 • instalacja absorpcyjnych wytwornic wody lodowej (chłodu),
 • instalacja napędów zmiennoprędkościowych (przemienników częstotliwości),
 • optymalizacja procesów, szersze zastosowanie automatyki sterującej,
 • poprawa funkcjonalności,
 • zamiana paliw,
 • wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Po pomyślnym zakończeniu projektu (weryfikacji przez niezależnego eksperta, wskazanego przez EBOR) przedsiębiorca może uzyskać następujące dotacje:

 • 10% zwrotu uzyskanego w ramach PolSEFF finansowania,
 • 15% zwrotu uzyskanego finansowania w ramach PolSEFF w przypadku projektów kogeneracji i trigeneracji.

3) Przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach – inwestycje w odnawialne źródła energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych MŚP o 30% (finansowanie nie może przekraczać 1 mln euro; kredyt lub leasing).

Przykładowe projekty:

 • wymiana kotłów,
 • instalowanie lokalnych, niewielkich systemów kogeneracji i trigeneracji,
 • poprawa stanu technicznego węzłów cieplnych i montaż liczników ciepła,
 • zrównoważenie hydrauliczne systemów grzewczych i montaż urządzeń regulacyjnych,
 • wprowadzanie systemów zarządzania budynkiem,
 • wymiana okien na zespolone, stosowanie oszklenia niskoemisyjnego,
 • izolacja termiczna skorupy budynku (przegród zewnętrznych),
 • wymiana istniejących systemów ogrzewania,
 • montaż systemów odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego i/lub procesów (np. montaż wymiennika odzyskowego do podgrzewu wstępnego).

Premie inwestycyjne:

 • 10% finansowania uzyskanego w ramach PolSEFF,
 • 15% finansowania uzyskanego w ramach PolSEFF dla projektów osiągających roczne oszczędności zużycia energii dla całego budynku na poziomie co najmniej 40%.

4) Inwestycje w energię odnawialną generujące rocznie min. 3 kWh energii na 1 zainwestowane euro – 3 kWh energii elektrycznej odpowiada około 10 kWh energii cieplnej (finansowanie nie może przekraczać 1 mln euro; kredyt lub leasing).

Przykładowe projekty:

 • kolektory słoneczne do podgrzewu ciepłej wody użytkowej
 • kolektory słoneczne do suszarnictwa w rolnictwie
 • pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń
 • kotły na biomasę opalane peletami lub zrębkami drzewnymi.

Premie inwestycyjne:

 • 10% finansowania uzyskanego w ramach PolSEFF,
 • 15% finansowania uzyskanego w ramach PolSEFF na projekty dotyczące energii odnawialnej, które generują przynajmniej 4 kWh energii elektrycznej (lub ekwiwalentu) rocznie na każdy 1 euro nakładów inwestycyjnych. [4 kWh energii elektrycznej odpowiada około 13,3 kWh energii cieplnej].


Beneficjenci programu

Do przedsiębiorstw spełniających kryteria programu należą:

 • MŚP zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych w co najmniej 51%, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i rolnicy.
 • Przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO), których klienci należą do sektora MŚP.
 • Przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.


Ponadto do programu PolSEFF mogą zgłosić się również dostawcy planujący inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych urządzeń i technologii podnoszących efektywność energetyczną lub z obszaru energii odnawialnej. Dostawcy mogą otrzymać kredyt (finansowanie maksymalnie w wysokości do 1 miliona euro), nie przysługuje im natomiast premia inwestycyjna. Zakwalifikowane projekty dostawców są również objęte bezpłatną pomocą techniczną i konsultacjami.

Do pobrania:
Broszura
Prezentacja - Zobacz online

Strona internetowa programu:
http://www.polseff.org/pl/strona_glowna.html

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.