Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Konferencje Konferencja 2010

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Konferencja 2010

Efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle - podejście praktyczne

W dniach 7 – 9 czerwca br. w Pułtusku odbyła się konferencja szkoleniowa „Efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle – podejście praktyczne”, zorganizowana przez Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, patronatem medialnym miesięczników „Energetyka” i „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz Portalu CIRE.

Konferencja skierowana była do kadry zarządzającej i specjalistów odpowiedzialnych za produkcję, eksploatację i inwestycje, służb utrzymania ruchu, głównych energetyków i technologów. Wzięli w niej udział przedstawiciele energetyki – elektrowni, elektrociepłowni i przedsiębiorstw energetycznych, a także przemysłu.

Bloki tematyczne konferencji:

  • Finansowe i prawne aspekty wdrażania mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej.
  • Identyfikacja nadmiernych strat energii w układach technologicznych.
  • Czynniki wpływające na generowanie nadmiernych strat energii w układach technologicznych i sposoby poprawy wskaźników techniczno – ekonomicznych.
  • Rezerwy w układach elektrycznych zasilających urządzenia technologiczne.
  • Systemy wspomagające efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii.
  • Metody wsparcia efektywnego wykorzystania energii pierwotnej paliw.

Program konferencji 2010 r. do pobrania

 

galeria konferencji_energop

Podczas konferencji omawiano wpływ planowanej Ustawy o efektywności energetycznej na przemysł i energetykę, system białych certyfikatów, możliwości wsparcia finansowego programów proefektywnościowych, metodykę przeprowadzania audytu energetycznego. Podczas konferencji wskazano również, jak można optymalizować procesy eksploatacyjne, aby uzyskać lepsze parametry pracy urządzeń i zmniejszyć koszty.

Prelegentami byli specjaliści Zakładu Techniki Cieplnej Energopomiaru, posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych w energetyce i przemyśle, wykonywaniu pomiarów i badań oraz w doradztwie technicznym w zakresie urządzeń energetycznych, wdrażaniu systemów techniczno - ekonomicznej kontroli eksploatacji, planowaniu i rozliczaniu paliw, doradztwie w obszarze zielonej energii i kogeneracji.


Galeria zdjęć z konferencji

Więcej

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.