Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Bazawiedzy Sekcja Aktualności

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Wyjaśnienia URE w sprawie obowiązkowych audytów

ure

W związku z obowiązkiem sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) nałożonym na dużych przedsiębiorców Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyjaśnienia odnośnie sporządzania tych audytów.

Więcej…

Piąty przetarg na białe certyfikaty rozstrzygnięty

przetarg biale certyfikatySpośród 2425 ofert zgłoszonych do przetargu Komisja Przetargowa wybrała 2065 przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej – 806 743,129 toe.

Więcej…

O systemach zarządzania energią i metodyce realizacji audytów

systemy zarzadzania energiaPrzedstawiamy karty informacyjne ENERGOPOMIARU dotyczące Systemów Zarządzania Energią oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Systemy Zarządzania Energią – zawiera m.in. definicję i model SZE.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw – zawiera m.in. plan realizacji audytu.

Od 1 października 2016 r. nowe obowiązki dla firm

energy bialecertyfikaty1 października 2016 r. wchodzi w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która zastępuje obecnie obowiązującą ustawę z 15 kwietnia 2011 r. Nowe prawo nakłada na niektórych przedsiębiorców obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wejście w życie nowej ustawy oznacza m.in. zmiany w systemie tzw. białych certyfikatów (nie będzie już przetargów na świadectwa efektywności energetycznej).

Więcej…

Strona 1 z 23

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.