Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Bazawiedzy Sekcja Aktualności Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach – program NFOŚiGW i banków do końca 2015 roku

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach – program NFOŚiGW i banków do końca 2015 roku

inwestycje energooszczedne MSPDo końca 2015 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania w ramach programu pn.: „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”, w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych.

Kredytów takich udzielają:

  • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
  • Idea Bank S.A.

Banki zawarły już 9 umów kredytowych na finansowanie energooszczędnych inwestycji w MŚP. Przekazanie środków na dotacje dla pierwszego beneficjenta programu NFOŚiGW przewiduje na czerwiec 2015 r.

Wsparciem obejmowane są inwestycje, które służą energooszczędności w działalności przedsiębiorstwa, również poprzez termomodernizację. Dodatkowe wsparcie obok dotacji NFOŚiGW oferuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w formie pomocy technicznej na poziomie przygotowania, realizacji i weryfikacji inwestycji.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu udzielane są bezpośrednio w placówkach bankowych udzielających kredyty z dotacją oraz na stronie NFOŚiGW.

Więcej na stronie NFOŚiGW oraz bankach udzielających kredytów.

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.