Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Bazawiedzy Sekcja Aktualności O systemach zarządzania energią i metodyce realizacji audytów

Piątek, 25 Maj 2018

O systemach zarządzania energią i metodyce realizacji audytów

systemy zarzadzania energiaPrzedstawiamy karty informacyjne ENERGOPOMIARU dotyczące Systemów Zarządzania Energią oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Systemy Zarządzania Energią – zawiera m.in. definicję i model SZE.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw – zawiera m.in. plan realizacji audytu.

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.