Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Bazawiedzy Sekcja Aktualności Zmiana przepisów ws. audytorów efektywności energetycznej

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Zmiana przepisów ws. audytorów efektywności energetycznej

audytor efektywnosci energetycznejRząd przyjął projekt zmian do ustawy o efektywności energetycznej, które będą ułatwiać wykonywanie zawodu audytora efektywności energetycznej.

Tym samym mają zniknąć obecne przepisy określające wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która chce zostać audytorem. Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, zostaną wprowadzone ułatwienia w wykonywaniu zawodu audytora dla osób, które np. nie posiadają wyższego wykształcenia w zakresie technicznym, ale mają wiedzę wynikającą z wieloletniego doświadczenia związanego z wykonywaniem opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej urządzeń technicznych, instalacji lub budynków.

Jak pisze „Puls Biznesu", nowelizacja uchyla inne przepisy dotyczące m.in. przesłanek utraty uprawnień zawodowych, obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej, powoływania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki komisji kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin na audytora. Jakość audytu mają gwarantować przepisy, określające sposób jego sporządzania (audyt dla niektórych przedsięwzięć, np. urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach, będzie mógł być sporządzony jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji).
Rząd spodziewa się, że nowe regulacje zwiększą dostęp do zwodu audytora efektywności energetycznej, w rezultacie spowodują wzrost konkurencji na tym rynku, a w efekcie obniżkę cen i większą dostępność usług. Oczekuje się też, że zachęcą do wykonywania tego zawodu. Powinny także przyczynić się do powstawania nowych firm zajmujących się sporządzaniem audytów.

źródło: Puls Biznesu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Artykuł o zmianach w Ustawie o efektywności energetycznej i projektach rozporządzeń: czytaj

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.