Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Oferta Systemy bilansowania i nadzoru eksploatacji metodą TKE®

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Systemy bilansowania i nadzoru eksploatacji metodą TKE - element zarządzania energią

Oferta Energopomiaru w zakresie systemów zarządzania energią bazuje na szeregu doświadczeń w zakresie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej, jak również wdrażania systemów bilansowania i nadzoru eksploatacji metodą TKE® (technicznej kontroli eksploatacji).

Komputerowe systemy wykorzystujące metodykę Technicznej Kontroli Eksploatacji TKE®, pracują od wielu lat w polskich elektrowniach (każdy system jest „dedykowany” konkretnemu obiektowi), wciąż jednak trwają prace nad udoskonalaniem systemu i rozbudową o kolejne moduły.
Najważniejsze funkcje realizowane przez główne moduły systemu TKE® to:

  • wyznaczanie wskaźników charakteryzujących pracę turbozespołu, kotła i całej elektrowni,
  • wyznaczanie zużycia paliw przez poszczególne bloki i całą elektrownię,
  • rozdział węgla zmierzonego dla całej elektrowni metodami bezpośrednimi na poszczególne bloki,
  • podział zużycia paliw na zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej i zużycie paliw na produkcję ciepła,
  • identyfikowanie czynników wpływających na pogorszenie się pracy bloku i przeliczenie tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
  • indywidualna ocena pracy poszczególnych urządzeń oraz wpływu ich stanu technicznego na ekonomię pracy elektrowni.

Systemy bilansowania i nadzoru eksploatacji metodą TKE® Energopomiaru stanowią wsparcie służb elektrowni i elektrociepłowni zarówno w ocenie eksploatacji i stanu technicznego poszczególnych urządzeń, jak i raportowania wskaźników oraz porządkowania ich w obrębie analizowanego podmiotu. Elektrowniom i elektrociepłowniom rekomendujemy TKE jako niezawodny element zarządzania energią.

W pracach, jakie realizujemy staramy się precyzyjnie rozpoznać potrzeby służb elektrowni, elektrociepłowni lub innego zakładu, którym mają służyć wyniki naszej pracy oraz opracowane aplikacje systemu TKE®. Zdobytą wiedzę o obecnym stanie obiektu, przy gruntownym sprawdzeniu opomiarowania w oparciu o które prowadzone jest raportowanie, przekładamy na wskaźniki charakterystyczne, które następnie odnosimy do wielkości referencyjnych lub najlepszych dostępnych technik.
Właściwie zbudowane systemy bilansowania, zarządzania i kontroli eksploatacji budowane są przez nas w taki sposób, aby uwzględniać zmieniające się potrzeby odpowiednich służb przedsiębiorstwa (kwestie raportowania i funkcjonalności). Staramy się, aby były realizowane na bazie dostępnych układów pomiarowych i mogły z nimi współpracować.

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.