Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Bazawiedzy Główne tematy Systemy Zarządzania Energią

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Systemy Zarządzania Energią

system zarzadzania energia ico

Efektywność wykorzystania energii znacząco zyskała na ważności w okresie ostatnich 20 lat i śledząc europejskie trendy oraz cele polityki klimatycznej należy spodziewać się ciągłego podnoszenia standardów w tym obszarze.

W nawiązaniu do powyższego, można wyróżnić dwie kategorie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki energią: techniczne i organizacyjne. System Zarządzania Energią (SZE) spełniający wymagania Normy PN-EN ISO 50001:2012 jest działaniem organizacyjnym (z elementami obszaru technicznego), którego skuteczne wdrożenie powinno pozwolić na poprawę wyniku energetycznego, a co za tym idzie, obniżenie kosztów energii oraz stopnia oddziaływania na środowisko. Wdrożenie tego systemu może stanowić dobre uzupełnienie działań zmierzających w kierunku poprawy efektywności energetycznej, nie tylko wyodrębnionych procesów produkcyjnych, ale generalnie całej organizacji.

W Polsce norma ISO 50001 nie zyskała dotychczas zainteresowania szerokiego grona przedsiębiorców, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej. Według badania ISO Survey, w Polsce w latach 2011-2014 certyfikat ISO 50001 uzyskały 74 firmy. Dla porównania, w samych Niemczech w tym samym okresie wydano blisko 95 (!) razy więcej certyfikatów. Widać jednak zmiany w tym obszarze zachodzące na polskim rynku, gdzie coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie tego nowego rozwiązania.

Nowy standard skierowany jest do szerokiego spektrum odbiorców - instytucji publicznych i firm, począwszy od małych jednostek, aż po duże obiekty energetyki przemysłowej i zawodowej. Dodatkowo, przy spełnieniu pewnych warunków prowadzenia „rozszerzonego” przeglądu energetycznego możliwe wydaje się spełnienie wymagań dla przedsiębiorstw zobligowanych do co 4-letniego audytowania obszaru swojej działalności, co wynika wprost z projektu nowej ustawy o efektywności energetycznej.

Standard PN-EN ISO 50001:2012 nie narzuca konkretnych parametrów i limitów, które muszą zostać spełnione. Stanowi zestaw wytycznych do ustalenia elementów racjonalnego systemu zarządzania energią w każdej organizacji oraz przedstawia metodykę dochodzenia do efektywnego wdrożenia tych zaleceń, co w efekcie ma służyć poprawie wyniku energetycznego organizacji. W ramach SZE organizacja sama definiuje zakres i granice funkcjonowania tego systemu, a jej najwyższe kierownictwo w ustalonej przez siebie polityce energetycznej formułuje najważniejsze zasady i kierunki działań oraz deklaruje swoje zaangażowanie w realizację celów, a także chęć ciągłego doskonalenia.

Do korzyści wynikających ze skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Energią można zaliczyć:

  • oszczędność energii, 
  • ograniczenie kosztów funkcjonowania organizacji, 
  • zmniejszenie emisji gazów szkodliwych dla środowiska, 
  • wzrost świadomości pracowników w zakresie ograniczania wykorzystania energii, 
  • usystematyzowanie działań i zorganizowane podejście w zakresie prowadzenia gospodarki energetycznej, 
  • poprawę efektywności operacyjnej, 
  • kreowanie i rozwój wizerunku organizacji świadomej wagi problemu efektywnego zarządzania energią.

 

Do pobrania: WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.